3 Basis

ENERGIE & WARMTE

Omzetten

Opwekken

Temperatuur

Moleculen

Warmtetransport

Isolatie


STOFFEN & MATERIALEN

Stoffen herkennen

Dichtheid

Moleculen & Atomen

Chemische reacties

Veiligheid


KRACHT

Soorten kracht

Kracht tekenen

Zwaartekracht

Nettokracht

Hefbomen

Druk

BEWEGEN

Snelheid

Snelheid & rekenen

Soorten bewegingen

s,t diagram

v,t diagram