3 Kader


STRALING (SE)

 

Atomen &  Stralingsbron

Radioactief verval

Straling gebruiken

Bescherming


ELEKTRICITEIT (CE)

 

Elektrische stroom

Elektriciteit thuis

Vermogen & Energie

Veiligheid


WARMTE

Warmte &  Temperatuur

Brandstoffen

Warmtetransport

Isoleren & Geleiding


WEER (SE)

Deeltjesmodel

Luchtdruk

Temperatuur

Wolken & onweer


LICHT (SE)

Licht, schaduw, spiegel

IR & UV

Beeld & Lens

Verziend & Bijziend


KRACHT (CE)

Krachten herkennen

Krachten meten

Nettokracht/Resultante

Hefboom


MATERIALEN (CE)

Materialen toepassen

Grondstof tot product

Dichtheid

Afvalverwerking


STOFFEN (CE)

Materialen toepassen

Smeltpunt & Kookpunt

Stoffen & Veiligheid

Chemische reacties